Jak skuteczne są metody antykoncepcyjne?

Jak skuteczne są metody antykoncepcyjne?

Czego oczekujemy od antykoncepcji? Łatwości w stosowaniu – TAK, braku skutków ubocznych –TAK, ale przede wszystkim jak największej skuteczności! Jak mierzy się skuteczność metod antykoncepcyjnych i jak skuteczne są poszczególne z nich? Sprawdźcie.

Wskaźnik Pearla

W roku 1938 amerykański naukowiec, Raymond Pearl, opracował równanie, pozwalające zbadać efektywność środków antykoncepcyjnych. Wskaźnik wyliczony na jego podstawie, zwany indeksem (wskaźnikiem) Pearla, przedstawia liczbę nieplanowanych ciąż, które występują u stu kobiet stosujących daną metodę antykoncepcji, w ciągu jednego roku. Im wskaźnik jest niższy, tym wyższa skuteczność wybranej metody. Do dziś stosowany wzór, pozwala ustalać, które środki chronią najbardziej i na których można polegać.

Metody hormonalne z dobrymi wskaźnikami skuteczności

Najskuteczniejszymi są metody hormonalne. Indeks Pearla tych środków wynosi nieco, ponad 0, co oznacza prawie stuprocentową ochronę. Warunkiem ich wysokiej skuteczności jest prawidłowe stosowanie. Należy pamiętać, że nawet pojedyncze odstępstwa od zaleceń mogą wpływać na ich właściwości antykoncepcyjne. Wśród metod hormonalnych to tabletki i plastry antykoncepcyjne charakteryzują się największą skutecznością, ich indeks Pearla wynosi: dla pigułek 0,2 – 0,5, zaś plastrów 0,2 – 0,8. Minimalnie wyższy poziom ochrony gwarantują wkładki domaciczne i zastrzyki (wskaźnik Pearla 0,1 – 0,3), a nieco niższy krążki dopochwowe (0,65).

Antykoncepcja ultralekka

Warto wspomnieć także o antykoncepcji ultralekkiej, czyli takiej zawierającej ultraniską dawkę hormonów. Czy przez to jest mniej skuteczna niż inne tabletki dwuskładnikowe? Okazuje się, że nie. Chociaż zawierają tylko 0,03 mg etynyloestradiolu, indeks Pearla dla tych preparatów wynosi 0,24, czyli jest porównywalny do tabletek z wyższą zawartością hormonów. Te tabletki stosuje się w schemacie 24 + 4, co oznacza, że przez 24 dni przyjmuje się tabletki z dawką hormonów, a następnie przez ostatnie 4 dni zażywa się tzw. tabletki placebo, które nie zawierają hormonów. Takie dawkowanie w systemie 24 + 4 sprzyja systematyczności w stosowaniu leku i pomaga w budowaniu nawyku codziennego, regularnego zażywania tabletek. To ważne, ponieważ dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola cyklu i ochrona antykoncepcyjna.

Co zmniejsza skuteczność metod hormonalnych?

Przy stosowaniu metod hormonalnych należy zwracać szczególną uwagę na potencjalne czynniki, które mogą obniżyć ich skuteczność antykoncepcyjną. Należą do nich przede wszystkim: niesystematyczne stosowanie, przyjmowanie niektórych leków czy wymioty. Często przy takich sytuacjach zaleca się stosowanie dodatkowej ochrony, np. prezerwatyw. Więcej na temat czynników obniżających działanie antykoncepcyjne preparatów hormonalnych, przeczytacie tutaj: https://antykoncepcjanamiare.pl/od-czego-zalezy-skutecznosc-antykoncepcji-hormonalnej/

Skuteczność metod niehormonalnych

Wskaźnik Pearla dla najpopularniejszej metody mechanicznej, czyli prezerwatyw, waha się w granicach 3 – 10, co oznacza, że od 3 do 10 procenta przypadków użycia kończy się nieplanowaną ciążą. Natomiast wśród 100 kobiet stosujących metody naturalne aż 20 ryzykuje zajście w ciążę. W przypadku niskiej skuteczności wybranych metod antykoncepcji lub sytuacji, w której można zakładać jej słabsze działanie, zaleca się równoczesne stosowanie dodatkowego środka antykoncepcyjnego. Najczęściej łączy się metody hormonalne z mechanicznymi (np. plaster i prezerwatywa) lub mechaniczne z chemicznymi (prezerwatywy i środki plemnikobójcze). Wskaźnik Pearla przy niestosowaniu żadnych metod antykoncepcji wynosi 85.

Aby mieć pewność co do skuteczności wybranej antykoncepcji, musimy stosować ją zgodnie z ,,instrukcją obsługi” lub zaleceniami lekarza specjalisty. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której obawiamy się, że jej skuteczność została obniżona, lepiej skontaktować się z ginekologiem niż działać na własną rękę.